Privacyverklaring

Privacyverklaring

Nova Wonen en Lifestyle, gevestigd aan Sint Nicolaasplein 2 in Oosterwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Nova Wonen en Lifestyle
Sint Nicolaasplein 2
8097 RA  Oosterwolde
T. 06-54667006
@ info@nova-lifestyle.nl
KvK 88538974
BTW nummer NL864676050B01

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nova Wonen en Lifestyle verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nova Wonen en Lifestyle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Het afhandelen van jouw betaling
* Jou te kunnen contacteren indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Jou te informeren over (wijziging van) onze diensten en producten
* Om goederen en diensten bij jou af te leveren
* Nova Wonen en Lifestyle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nova Wonen en Lifestyle bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nova Wonen en Lifestyle verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nova Wonen en Lifestyle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nova Wonen en Lifestyle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nova Wonen en Lifestyle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nova-lifestyle.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nova Wonen en Lifestyle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nova-lifestyle.nl